Search This Blog

Wednesday, December 19, 2018

Emotion Come From HEAD, not HEART - Cảm Xúc đến từ TIM: SAI

Emotion Come From HEAD, not HEART - Cảm Xúc đến từ TIM: SAI

The subconscious mind scans the environment than creating the conditioned responses in the body silently that the conscious mind does not know. The mind control brain via Hormones systems. And the heart is the place where the signs of mind are most obvious so we may think emotion come from the heart. What else the signs is obvious: gut, the muscle around eye, stomach, intestine, face muscle, these signs are called GUT FEELINGS.
THIS IS THE BASIC UNDERSTANDING OF ALL OTHER EFFECTIVE TREATMENTS AND THERAPIES.Cảm Xúc đến từ TIM: SAI

ĐÚNG HƠN: cảm xúc đến từ não, từ những nhu cầu, ước muốn sâu kín trong tiềm thức chi phối mà ý thức không biết. Khi đánh giá được sự việc, não chi phối cơ thể qua hệ hormon, và các hormon này tác dụng chính lên tim, nếu để ý các hormon này cũng tạo ra các thay đổi khác trên da, bụng, mí mắt, cơ miệng hay còn gọi là Trực Giác hay Gut feeling.More reading:

Kelly Clarkson - Because Of You (VIDEO): Chorus of the good kids that parents do not know

Fighting at school, work: No love - Eminem 


https://www.amazon.com/Awaken-you-wonderful-phenomena-problems/dp/1549843524

I JUST SUED THE SCHOOL SYSTEM !!!: He did with the place teach our kids


 Michael Jackson - Heal The World (Official Video) 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Love - Connection - Difficulties - Abilities

T writings

Tài liệu tham khảo cho bài giảng: "Ứng dụng khí công và thiền trong phòng, chữa bệnh và tăng cường sức khỏe."

Popular Posts